foto

Welkom bij de Protestantse Kerk Buitenpost

Deze website is opgezet voor alle leden van de Protestantse Gemeente Buitenpost en natuurlijk voor alle andere belangstellenden.

Wij zijn een open gemeente waarin ieder de ruimte krijgt tot zijn/haar recht te komen. Die ruimte wordt zichtbaar in de verschillende profielen van diensten. Vanuit de verschillen willen wij ontmoeting met de ander die ons tegemoet komt in de bijbel. Door elkaar te respecteren in het anders zijn komen we tot een vruchtbare samenwerking.

Kortom een gemeente waarin het recht op een verschillende beleving vanuit dezelfde geloofstraditie wordt gepraktiseerd.

Lees meer
church
Nieuwsbrief, kerkblad

In het kerkblad Samenklank dat, behalve in de zomermaanden, om de veertien dagen verschijnt, staat veel actueel nieuws. Het blad wordt bezorgd bij gemeenteleden die een abonnement hebben.

speaker_notes
Inspiratie

Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3:6

fotogalerij-pkn
fotogalerij-pkn
fotogalerij-pkn
fotogalerij-pkn
fotogalerij-pkn

Laatste Nieuws

Boottocht voor 65+

Boottocht voor 65+

Ook dit jaar staat er weer een activiteit gepland. En wel op zaterdag 25 juni. Dit jaar hebben we een boottocht in het verschiet. Het is de bedoeling dat de mensen die zich hiervoor aanmelden vertr...

Gemeenteavond 24 mei

Gemeenteavond 24 mei

Het wordt steeds moeilijker om vacatres voor ambtsdragers te vervullen. In de kerkraad is daarom in de afgelopen periode over dit onderwerp gesproken. Dit heeft ertoe g...

Kerkzaal Kruiskerk

Kerkzaal Kruiskerk

In coronatijd heeft de kerkzaal een andere inrichting gekregen. Over de opstelling met tafels hebben we van vele gemeenteleden positieve reacties gekregen, net als het meenemen van een kopje koffie...

Collectes

Collectes

De diaconie collecteert in de diensten van Witte Donderdag en Stille Zaterdag voor een project van het Werelddiaconaat: ouderen en kinderen in Moldavië. Op Paasmorgen wordt er voor het...

Palmpasen

Palmpasen

Zondag 10 april hebben de kinderen van de kinderkerk Palmpasen stokken versierd. Bijna 20 kinderen hebben die morgen hard gewerkt. De stokken zijn prachtig geworden. Na afloop hebben de kinderen ee...

extension
PKN
De Protestantse Gemeente Buitenpost is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland. Voor meer informatie kan u de website www.protestantsekerk.nl bezoeken.
chat
Bezoek ons
We heten iedereen van harte welkom in de gemeente. Wekelijkse zijn er diensten en activiteiten. De diensten zijn ook online te volgen via Kerkdienstgemist.
volunteer_activism
Geef
U kunt uw collectegeld ook overmaken op het rekeningnummer van de kerk: NL 76 RABO 0363 0035 33. We danken u alvast voor uw gift.
church
Kerkdiensten
Donderdag 26 mei bent u van harte welkom bij de dienst in de Kruiskerk. De dienst start op 9.30 u. Voorganger is ds. Roelof van Dam.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Om elkaar op de hoogte te blijven van alles wat speelt heeft onze kerk een nieuwsbrief.