foto

Welkom bij de Protestantse Kerk Buitenpost

Deze website is  voor alle leden van de Protestantse Gemeente Buitenpost en natuurlijk voor alle andere belangstellenden.

Wij zijn een open gemeente. Iedereen krijgt de ruimte tot zijn/haar recht te komen. Die ruimte wordt zichtbaar in de verschillende profielen van diensten. We respecteren elkaar in het anders zijn. Zo komen we tot een vruchtbare samenwerking.

Kortom, we zijn een gemeente waarin we het recht op een verschillende beleving vanuit dezelfde geloofstraditie  praktiseren.

Lees meer
church
Nieuwsbrief, kerkblad

In het kerkblad Samenklank staat veel actueel nieuws. Het blad wordt bezorgd bij gemeenteleden die een abonnement hebben.

speaker_notes
Inspiratie

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Johannes 4:19

fotogalerij-pkn
fotogalerij-pkn
fotogalerij-pkn
fotogalerij-pkn
fotogalerij-pkn
fotogalerij-pkn
fotogalerij-pkn

Laatste Nieuws

14 jaar koffiemorgen

14 jaar koffiemorgen

Woensdagmorgen 1 februari vierde de koffiegroep hun 14e verjaardag.....700 koffieochtenden waarin we lief en leed met elkaar deelden. ...

Vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond

Op vrijdagavond 3 februari was er een gezellige avond voor alle vrijwilligers van de PKN. Zo 'n 50 mensen waren er op af gekomen. ...

Legomasters Kinderkerk

Legomasters Kinderkerk

Op zondag 22 januari hadden we wel een hele bijzondere kinderkerk. Omdat het ook Heilig Avondmaal was, hebben we samen met de kinderen het laatste avondmaal nagemaakt met legopoppetjes....

Kinderspelevenement

Kinderspelevenement

INDOOR KINDERSPELEVENEMENT 04-01-2023 De diaconie heeft op 04-01-2023 weer een grandioos spelinstuif voor peuter, kleuters en basisschoolkinderen georganis...

Indoor Kinderspelevenement

Indoor Kinderspelevenement

Indoor Kinderspelevenement 04-01-2023 Eindelijk, het kinderspelevenement komt er weer aan!!! In 2019 is dit spelevenement voor het laatst georganiseerd. Daarna gooi...

Kunst in de Kerk

Kunst in de Kerk

  Buitenpost, 29 juli - 3 augustus 2022 De expositie "Kunst in de Kerk", onderdeel van de Buitenposter feestweek, zal dit jaar gaan plaatsvinden van vrijdag 29 juli tot en met ...

Geschiedenis van onze gemeente

Geschiedenis van onze gemeente

Op de website GereformeerdeKerken.info verscheen onlangs het eerste deel van een historisch overzicht betreffende de Gereformeerde Kerk te Buitenpost. Hieronder kan u de l...

Overstapdienst

Overstapdienst

Op zondag 26 juni is er een gezinsdienst. Deze start op 9.30 u in de Kruiskerk. Alle kinderen van groep 8 van de basisschool die deel uitmaken van onze gemeente ontvingen een uitnodiging. Zij verla...

Belijdenisdienst

Belijdenisdienst

Op zondag 3 juli hopen een paar jonge gemeenteleden in het midden van de gemeente hun geloof uit te spreken. Al een hele tijd werken ze in inspirerende gesprekken met elkaar toe naar dat moment. Me...

Boottocht voor 65+

Boottocht voor 65+

Ook dit jaar staat er weer een activiteit gepland. En wel op zaterdag 25 juni. Dit jaar hebben we een boottocht in het verschiet. Het is de bedoeling dat de mensen die zich hiervoor aanmelden vertr...

Doopdienst 12 juni

Doopdienst 12 juni

In de morgendienst op zondag 12 juni zullen we opnieuw kinderen dopen. Deze kinderen zijn vorig jaar geboren. Vanwege de beperkingen die corona met zich meebracht, is de doop van deze kinderen in o...

Gemeenteavond 24 mei

Gemeenteavond 24 mei

Het wordt steeds moeilijker om vacatres voor ambtsdragers te vervullen. In de kerkraad is daarom in de afgelopen periode over dit onderwerp gesproken. Dit heeft ertoe g...

Kerkzaal Kruiskerk

Kerkzaal Kruiskerk

In coronatijd heeft de kerkzaal een andere inrichting gekregen. Over de opstelling met tafels hebben we van vele gemeenteleden positieve reacties gekregen, net als het meenemen van een kopje koffie...

Collectes

Collectes

De diaconie collecteert in de diensten van Witte Donderdag en Stille Zaterdag voor een project van het Werelddiaconaat: ouderen en kinderen in Moldavië. Op Paasmorgen wordt er voor het...

Palmpasen

Palmpasen

Zondag 10 april hebben de kinderen van de kinderkerk Palmpasen stokken versierd. Bijna 20 kinderen hebben die morgen hard gewerkt. De stokken zijn prachtig geworden. Na afloop hebben de kinderen ee...

extension
PKN
De Protestantse Gemeente Buitenpost is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland. Voor meer informatie kunt u de website www.protestantsekerk.nl bezoeken.
chat
Bezoek ons
We heten iedereen van harte welkom in de gemeente. Wekelijks zijn er diensten en activiteiten. De diensten zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl.
volunteer_activism
Geef
U kunt uw collectegeld ook overmaken op het rekeningnummer van de kerk: NL 76 RABO 0363 0035 33. We danken u alvast voor uw gift.
church
Kerkdiensten
Zondag 11 juni bent u van harte welkom bij de dienst in de Kruiskerk. De dienst start op 9.30 u. Voorganger is ds. G. van Helden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Om elkaar op de hoogte te blijven van alles wat speelt heeft onze kerk een nieuwsbrief.