Kerkblad en nieuwbrief

Het kerkblad “Samenklank” verschijnt elke veertien dagen, behalve in de zomervakantie. In verband met de nieuwe privacywet zal de Samenklank niet meer op deze website gepubliceerd worden. Ontvangt u de papieren Samenklank nog niet en wilt u ons kerkblad toch (blijven) lezen, dan kunt u contact opnemen met de heer Koops (zie hieronder bij abonnementenadministratie) voor een abonnement.

Het emailadres van de redactie is: redactiesamenklank@hotmail.com

Redactieadressen:

KerkbladMevr. G. Corporaal
Jeltingalaan 2, 9285 WK Buitenpost
Tel: 0511-543884
email: g.corporaal@wanadoo.nl

Dhr. J. Medenblik
Jeltingalaan 37
Tel: 0511-544211
email: jmedenblik3@chello.nl

Dhr. J v.d. Wal
Parcours 28
Tel: 0511-54080


Informatie over verspreiding:

M. van der Wal
Parcours 16
Tel: 0511-542962

Abonnementenadministratie:

Dhr. H. Koops
De Zeilen 23
Tel: 0511-543156

Abonnementsgeld € 12,50 per jaar

Voor de redactie van het kerkblad is er een redactiestatuut.

Nieuwsbrief
Naast de Samenklank wordt ook nog - zo mogelijk wekelijks - een nieuwsbrief per email aan belangstellende gemeenteleden toegezonden. Berichten voor deze nieuwsbrief kunnen worden toegezonden via het volgende mailadres: nieuwsbrief@pknbuitenpost.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Om elkaar op de hoogte te blijven van alles wat speelt heeft onze kerk een nieuwsbrief.