Onze diensten

 

Geloven doe je niet in je eentje, daarom komen wij op zondagmorgen samen als geloofsgemeenschap van Jezus Christus. Vaste elementen in onze samenkomst zijn zingen, bidden (het gebed om de nood van de wereld), horen (de bijbel) en elkaar ontmoeten. Wij komen samen om richtinggevende en hoopvolle woorden te horen en te ontdekken, Gods woord voor de wereld.                                         

De plaats van onze zondagse samenkomst is de Kruiskerk, Voorstraat 15. Eenmaal per maand komen wij op zondags samen in de Mariakerk (de oude dorpskerk aan de Oude Havenstraat). De diensten beginnen om 9.30 uur. Actuele data van kerkdiensten vindt u elders, onder het kopje ‘komende diensten’. Voor en na een kerkdienst wordt er koffie en thee geschonken en is er gelegenheid om elkaar te spreken of te ontmoeten. Wij gebruiken het Nieuwe Liedboek (2013) en volgen bij het lezen van de bijbel in de regel het landelijke, oecumenische leesrooster. Liederen en schriftlezingen kunnen incidenteel Friestalig zijn.Voor de kinderen is er in de regel elke zondag kindernevendienst. Eén keer in de 4-6 weken is er kinderkerk en jeugdkerk. Tijdens de zomervakantie kan dit afwijken. Kinderoppas (0-3 jaar) kan worden aangevraagd (scriba@pknbuitenpost.nl).

Onze kerkdiensten hebben de voor protestantse gemeenten gebruikelijke vorm van eredienst. Op de 2e zondag van de maand heeft de eredienst een vorm die enigszins afwijkt. Die morgen houden wij ‘een ontmoetingsdienst’ of ‘een 5G-dienst’ (‘vijf generaties dienst’).  

In een ontmoetingsdienst oefenen wij als gemeente het geloofsgesprek met elkaar. Wij nemen in de kerkzaal die morgen plaats rond tafeltjes. De preek is kort, niet meer dan een inleiding op het gesprek aan tafel. In de week vooraf aan de ontmoetingsdienst bereidt een wisselend groepje gemeenteleden de dienst met de predikant voor. Wilt u een keer aan de voorbereiding meedoen, stuur dan een email naar predikanten@pknbuitenpost.nl.

In een 5G-dienst ligt de focus op wat kinderen, jongeren en ouderen verbindt, aan wat elke generatie bijdraagt. Aan het begin van deze dienst ontsteken wij vijf kaarsen, voor elke generatie één: voorouders, grootouders, ouders, kinderen en de generatie van kinderen die nog niet geboren is.

Naast zondagse vieringen zijn er samenkomsten in kleine kring, zoals gebedsvieringen in de stijl van Taizé of Iona. Vergaderingen worden geopend en afgesloten met lezing of een gebed.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Om elkaar op de hoogte te blijven van alles wat speelt heeft onze kerk een nieuwsbrief.