Identiteit

 

Verwondering, openheid, ruimte en ontmoeting zijn de trefwoorden die onze gemeente typeren. Geen mens is groot genoeg om de schepping met een schouderophalen af te doen. Zo leven wij uit de verwondering voor alles wat de schepping te bieden heeft.

Uitnodigende gemeente: wij zijn een uitnodigende gemeenschap waarin we jong en oud gastvrij  verwelkomen om de vragen van geloof en leven bespreekbaar te maken. Wij zijn gastvrij voor allen die onze gemeenschap zoeken en gastvrij voor wie wij ontmoeten buiten de gemeenschap van onze kerkelijke gemeente. We zijn een missionaire gemeenschap door naar buiten te treden en de dialoog met anderen te zoeken. Dat we een kerk naar buiten zijn, tonen we niet alleen met woorden maar ook in onze diaconale opdracht voor mensen dichtbij en veraf.

Omzien naar elkaar: wij worden als leden van de gemeente van Christus opgeroepen om naar elkaar om te zien. We ontmoeten elkaar in het pastoraat en diaconaat door oog en oor te hebben voor elkaar, zowel in vreugde als in verdriet. Ook voelen we ons verbonden met de mensen in de buurt, in het dorp en in de wijde wereld. We kiezen in het pastoraat voor een bredere opzet: pastoraat en omzien naar elkaar is niet alleen een taak van predikanten, ouderlingen en diakenen, maar ook een opdracht van elk gemeentelid afzonderlijk in zijn of haar situatie.

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Om elkaar op de hoogte te blijven van alles wat speelt heeft onze kerk een nieuwsbrief.