Kerkblad en nieuwsbrief

 

Het kerkblad “Samenklank” verschijnt elke veertien dagen, behalve in de zomervakantie. In verband met de nieuwe privacywet zal de Samenklank niet meer op deze website gepubliceerd worden. Ontvangt u de papieren Samenklank nog niet en wilt u ons kerkblad toch (blijven) lezen, dan kunt u contact opnemen met de heer Koops (zie hieronder bij abonnementenadministratie) voor een abonnement.

Het emailadres van de redactie is: redactiesamenklank@hotmail.com

Kerkblad

Informatie over verspreiding:

M. van der Wal
Parcours 16
Tel: 0511-542962

Abonnementenadministratie:

Dhr. H. Koops
janhenkoo@hetnet.nl
Tel: 0511-543156

Abonnementsgeld € 12,50 per jaar

Voor de redactie van het kerkblad is er een redactiestatuut.

Nieuwsbrief

Naast de Samenklank ontvangen belangstellende gemeenteleden ook  - zo mogelijk wekelijks - een nieuwsbrief per e-mail. Berichten voor deze nieuwsbrief kunnen naar het volgende mailadres worden gestuurd: nieuwsbrief@pknbuitenpost.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Om elkaar op de hoogte te blijven van alles wat speelt heeft onze kerk een nieuwsbrief.