Wat te doen bij...

U gaat verhuizen binnen de gemeente of naar een andere gemeente.
Wij verzoeken u een mail te sturen naar ledenadministratie@pknbuitenpost.nl of contact op te nemen met het kerkelijk bureau.
U wilt zich in- of uitschrijven uit onze gemeente
Wij verzoeken u een mail te sturen naar ledenadministratie@pknbuitenpost.nl of contact op te nemen met het kerkelijk bureau.
U hebt een kind gekregen en wilt dat meedelen
Wij stellen het op prijs wanneer u het bericht van de geboorte van uw kind stuurt naar het kerkelijk bureau en naar uw wijkpredikant. Het wijkteam zal dan graag aandacht aan u schenken. Wij zorgen er dan tevens voor dat het bericht wordt opgenomen in de Samenklank.
U wilt uw kind laten dopen.
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, dan kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant. Die zal in overleg met u een geschikte datum afspreken. In de regel gaat aan de doop een doopgesprek met de ouders vooraf.
U wilt in het huwelijk treden.
Als u gaat trouwen en graag wilt dat uw huwelijk in de kerk bevestigd en ingezegend wordt, dan kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant. Het is verstandig dit vroegtijdig te doen. Ook indien de huwelijksinzegening elders plaats vindt en/of u wilt dat een andere predikant dan uw wijkpredikant voorgaat in de dienst, vragen wij u contact op te nemen met uw wijkpredikant. Die zal u graag informeren over wat er dan moet worden geregeld en hoe dat kan worden gedaan. Ook het kerkelijk bureau. ontvangt graag bericht van uw huwelijk.
U wilt belijdenis doen.
Dit bespreekt u in eerste instantie met uw (wijk)predikant, die daarna één en ander doorgeeft aan het kerkelijk bureau c.q. de scriba (secretaris).
U wilt vertellen dat u ziek bent of dat een ander ziek is.
Dit kunt u doorgeven aan uw (wijk)predikant.
U wilt vertellen dat iemand is overleden of u wilt informatie over begrafenissen.
In geval van overlijden kunt u of de bode contact opnemen met het meldpunt bij overlijden, via het telefoonnummer van de Kruiskerk/Schakel: 06-81673004. De contactpersoon (de koster) bekijkt of één van onze eigen predikanten beschikbaar is, en zo niet, dan overlegt zij met u met welke andere voorganger u contact kunt opnemen. Het kerkelijk bureau ontvangt graag een rouwkaart.