PKN BUITENPOST

Wijkindeling

De kerkenraad heeft een wijkindeling gemaakt die bestaat uit twee pastorale wijken: West en Oost.
De grens tussen beide wijken loopt grofweg langs de Kuipersweg en de Jeltingalaan.
Roelof van Dam heeft wijk Oost onder zijn hoede en Gert van Helden wijk West.

Wijk 1: Egypte - West - Julianalaan - School (Gert van Helden)
Wijk 2: Einsteinstraat - Franklinstraat - Marconistraat - Swaddepaad - Voltastraat - Paradyske - Stationsstraat - Jeltingalaan (Roelof van Dam)
Wijk 3: Oost - Parallelweg - Simke Kloostermanstraat - Voorstraat - Augsbuurt - Trekweg (Roelof van Dam)
Wijk 4: Molenerf (incl. Tjaskerhiem) - De Roede - De Vang - De Wiek (Gert van Helden)
Wijk 5: Berkenlaan - Nijenstein - Parklaan (incl. Boelensstate) (Gert van Helden)
Wijk 6: H. Sytstrastraat - W. Dykstrastraat - Prof. Wassenberghstraat - Bouhof - Herbrandastraat - Herbranda (huisjes) - Herbrandastate (Roelof van Dam)
Wijk 7: Molenhof - Schepperstraat - Halbertsmastraat - Molenstraat - Scheltingastraat (Roelof van Dam)
Wijk 8: Dr. Postmastraat - G. Japicxstraat - Mejontsmastraat - Troelstralaan - Jelgersmastraat (Roelof van Dam)
Wijk 9: Beatrixstraat - Margrietstraat - Kerkstraat - Kuipersweg - Voorstraat (Roelof van Dam en Gert van Helden)
Wijk 10: Eringalaan - H. de Withstraat - J. Frisostraat - Oude Havenstraat - Irenestraat (Gert van Helden)
Wijk 11: De Achtkant - De Spil - De Bonkelaar - De Lange Schoor - De Pensteen - De Taats (Gert van Helden)
Wijk 12: De Vijzel - De Voorzoom - De Zeilen - Kruirad (Gert van Helden)
Wijk 13: Dotter - Poelruit - Pijlkruid - Kalmoes - Kranswier (Gert van Helden)
Wijk 14: Bernhardlaan - Gele Lis - Wederik - Wilgenroos - Wollegras - Lisdodde - Gagel - Waterlelie - Zegge - Zwanebloem (Gert van Helden)
Wijk 15: Akkelei - Himellof - Berberkrûd - Túnmelt - Ried - Bruggelaan - Dijkhuisterweg - Lutkepost - Balsem - Kornelle - Roggeblom - Weversblêd (Roelof van Dam)
Wijk 16: De Tjoele - Oude Dijk - Rohelsterweg - Lege Seis - Earme Trije - Acht oan de Diken (Gert van Helden)
Wijk 17: De Hoefslag - Dr. Wumkesstraat - N. Haismastraat - Parcours (Roelof van Dam)
Wijk 18: Concourslaan - De Barrage - De Ring - Ruiterstraat (Roelof van Dam)
Wijk 19: Haersmahiem en aanleunwoningen Eringalaan

 
Total visitors: 105,645
Visitors today: 2
Visitors yesterday: 22
Currently online: 1
Total page views: 614,946
Page views of this page: 9,033
counter   Statistics