PKN BUITENPOST

Wie zijn wij?
 

Inleiding

Op het eerste gezicht een simpele vraag. Het lijkt duidelijk. Wij zijn de “Protestantse gemeente te Buitenpost“ is daarop het bijna vanzelfsprekende antwoord.

Maar zijn we er daarmee? Heeft de vrager een bevredigend antwoord?
Als hij/zij vertrouwd is met de algemene beginselen van de PKN heeft hij/zij een ruim beeld waarbinnen wij in Buitenpost passen. Maar dat is wel een erg globaal beeld van onze gemeente.

De vraag verwijst naar de identiteit: het wezen, de persoonlijkheid en karakter van de PKN in Buitenpost. Zo is die vraag bij nader inzien toch niet zo eenvoudig. Maar wel een uitdaging omdat het ons dwingt na te denken over hoe wij ons naar buiten presenteren en naar ons zelf kijken.

Identiteit

Verwondering, openheid, ruimte en ontmoeting zijn de trefwoorden, die onze gemeente typeren.
Geen mens is groot genoeg om de schepping met een schouderophalen af te doen.
Zo leven wij uit de verwondering voor alles wat de schepping te bieden heeft.

Wij zijn een open gemeente waarin ieder de ruimte krijgt tot zijn/haar recht te komen. Die ruimte wordt zichtbaar in de verschillende profielen van diensten. Ondanks de verschillen streven wij oprecht naar ontmoeting met de ander die ons tegemoet komt in de bijbel, waaruit wij ons samenleven proberen gestalte te geven.
Door elkaar te respecteren in het anders zijn leidt dit tot een vruchtbare samenwerking.

Een Protestantse Gemeente, die zich zo verstaat, kan ook daadwerkelijk een voorbeeldfunctie hebben in onze huidige seculiere maatschappij.
Kortom een gemeente waarin het recht op een verschillende beleving vanuit dezelfde geloofstraditie wordt gepraktiseerd.
De zogenoemde Plaatselijke Regeling beschrijft de organisatie van onze gemeente. Die is hier te downloaden.

Infoboekje

In het informatieboekje dat onze gemeente uitgeeft, kunt u alle gegevens vinden over de gang van zaken in de gemeente, de wijkindeling en allerlei taken die binnen de gemeente worden verricht. Ook wordt daarin vermeld wat u moet doen bij bijzondere gebeurtenissen zoals een geboorte of een overlijden. U kunt het boekje downloaden.

Archief kerkenraad
Douwe Feitsma en Piet Hovinga hebben een inventarisatie gemaakt van de archieven van de Gereformeerde Kerk van Buitenpost en de Ned. Hervormde gemeente van Buitenpost . De inventarisatie van de Geref. Kerk kan  hier worden nagelezen en die van de Ned. Herv. gemeente hier.

 

Postadres:
Protestantse Gemeente te Buitenpost
Postbus 59
9285 ZW Buitenpost

 
Total visitors: 64,177
Visitors today: 53
Visitors yesterday: 31
Currently online: 2
Total page views: 398,647
Page views of this page: 9,497
counter   Statistics