PKN BUITENPOST

Predikanten

 

Mijn naam is Gert van Helden


Samen met vrouw Alice, en onze kinderen, Anne-Mieke, Joanke en David-Jan woon ik aan de De Vijzel 5.

Na mijn studie theologie in Kampen ben ik in 1990 als predikant aan het werk gegaan in de Gereformeerde Kerk van Sellingen, in Zuid-Oost Groningen. Vandaar zijn we in 1999 naar Buitenpost verhuisd.
Hier ben ik aan het werk gegaan met als specifieke taken Vorming en Toerusting en jeugdwerk.

Voor mij is dominee zijn een veelzijdig en bijzonder beroep. Als theoloog ligt mijn belangstelling bij de dogmatiek. Mijn laatste studieverlof heb ik besteed een het bestuderen van de dogmatiek van F. W. Marquardt.
Buiten het werk ben ik soms aan het sporten (voetballen) en hebben vliegtuigen mijn belangstelling.

Gert van Helden

  

Ds. Roelof van Dam


Predikant zijn vraagt sinds voorjaar van 2020, de coronacrisis, om
herbezinning. Nu wij als gemeenschap niet meer samen komen, hoe blijf
ik dan in contact? Dat vraagt om inventiviteit. Gelukkig zijn er digitale
mogelijkheden, is er telefoon, het kerkblad en kent iedere dag wel een
ontmoeting op straat of een praatje aan rand van de tuin. Op 1,5 meter
afstand van elkaar. Maar het is behelpen. Wat waren wij rijk toen wij na
afloop van de dienst elkaar de hand konden schudden (‘In goede snein,
dûmny!’) en aan tafel een kopje koffie dronken.


 

 

Personalia

Het is dit jaar 9 jaar geleden dat ik verbonden werd aan de Protestantse gemeente te
Buitenpost (16 januari 2011) en kwam wonen in de pastorie aan de Roggeblom 6 met mijn
vrouw en 2 zonen. Voordien was ik predikant in Rossum en Hurwenen (2003-2010) en in
Middenmeer (in de Wieringermeer in Noord-Holland) (1997-2003).
Ik ben geboren in Rhenen (1964) en groeide op in Woudenberg. Ik studeerde theologie aan
de Rijksuniversiteit Utrecht (hoofdvak: Nieuwe Testament) en volgde de predikantsopleiding
van de Nederlands Hervormde kerk. Daarbij liep ik stage in Utrecht en Leeds (St. George’s
crypt, daklozenopvang). In 1997 werd ik toegelaten tot het ambt van predikant.
In Buitenpost leg ik mij toe op het voorgaan in diensten en pastoraat. Daarnaast verzorg ik
basiscatechese en de ouderengesprekskring en maak ik deel uit van het kerkbestuur. Sinds
januari 2020 behoort pastorale zorg voor gemeenteleden die wonen in Haersmahiem tot
mijn werkzaamheden. In preken en meditaties probeer ik in de rimpelingen van het dagelijks
leven de hemel aan te wijzen.
In het kader van nascholing (permanente educatie) heb ik veel geleerd van de 2-jarige
cursus contextueel pastoraat. Eenvoudig gezegd komt het neer op ‘oog leren krijgen voor
wat tussen de generaties speelt.’ Een mens leeft niet op zichzelf, maar in een weefsel van
relaties. Wanneer iemand bijv. een uitspraak doet, spreken ergens ook zijn of haar ouders of
grootouders (= de context) een woordje mee.
In alle relaties is er sprake van geven en nemen, van verdiensten en tekort. Conflicten gaan
vaak over het zoeken naar een eerlijkere balans. De generatie die nog niet geboren is,
behoort ook tot onze context. Denk aan de uitspraak: ‘Wij hebben de wereld van onze
kindskinderen te leen.’ Het contextueel-ethische gedachtengoed is breed inzetbaar (naast
pastoraat bijv. ook in de liturgie).
(April 2020)

Rouwdiensten e.d.
De kerkenraad heeft op voorstel van het College van Kerkrentmeesters een regeling getroffen voor de pastorale begeleiding bij rouwdiensten e.d. Deze regeling kan hier worden gedownload.


 

 

 
Total visitors: 107,133
Visitors today: 3
Visitors yesterday: 26
Currently online: 1
Total page views: 622,595
Page views of this page: 19,935
counter   Statistics