PKN BUITENPOST

Kruiskerk (voorheen Gereformeerde kerk)

Tekst en foto's: Regnerus Steensma
 

Klik op een kleine foto, dan verschijnt een grotere

 

Uitleg gedachtenis- en dooppaneel

In de Kruiskerk hangen een gedachtenis- en een dooppaneel. Het gedachtenispaneel bestaat uit een drieluik. Bij gesloten luiken is een icoon van de verheerlijking van Jezus op de berg te zien. Bij geopende luiken is een beeld zichtbaar van mensen die lopen naar het licht toe oftewel naar de hemel. Gods hand begeleidt hen. Op dit paneel staat de Friese tekst: "Sjoch, Ik bin alle dagen by jimme oan 'e ein fan 'e tiden ta" (Matth. 28:20). Het paneel heeft dezelfde afmeting als het dooppaneel: 1.10 hoog en 2.00 meter breed. Het dooppaneel stelt Gods hand voor die een parel opdiept. Dit verwijst naar de symboliek dat een kind een parel in Gods hand is. Op het paneel zijn verder een regenboog, een ark, een duif, een kaars, het boek des levens en de Hebreeuwse letter Beet te zien. Ook op dit paneel staat een Friese bijbeltekst: "Ik haw dy by de namme neamd, do bist Mines" (Jesaja 43:1).  Mochten de panelen vol geschreven zijn met de namen van dopelingen en overledenen, dan  wordt er via een bepaald proces (glaceren) een heel dun laagje verf over de namen heen gelegd, waardoor die wat naar de achtergrond raken. Vervolgens kunnen de panelen opnieuw worden beschreven. Zo blijven alle namen op de panelen en worden ze niet uitgewist.

1. Voorgevel van de kerk die in 1897 als zaalkerk werd gebouw en in 1923 tot een T-vorm werd uitgebouwd.
2. Gedenksteen in de gevel met een tekst uit Ps 96 vers 8. Hierop wordt aangeduid dat de kerk als een voorhof Gods beschouwd mag worden.
 3. Interieur met het orgel. Het is een mechanisch orgel dat in 1963 werd gebouwd door de firma Pels. Het tweeklaviers instrument heeft een vrij pedaal.
4. Het liturgisch centrum met kansel, paaskaars en doopvont. Het doopvont werd ontworpen door Jac. Rusticus.
5. Een momentopname van het tekstbord (12 maart 2008), twee weken voor Pasen.
6. Graffito van Jac. Rusticus met de voorstelling van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan: HWA IS MYN NEISTE
7. Graffito van Jac Rusticus: DOCH JIM ALLYKSA
8. Barbara de Reus, 'Warmte, een woonplaats', 1985 (zeemleer).
9. De royale hal is een aangename ruimte voor de ontmoeting na de kerkdienst of rond vergaderingen.
10. Prikbord met aankondigingen van vergaderingen, lezingen, concerten e.d. In dit geval op 12 maart 2008 in de lijdenstijd.
11. "Dorfkirchen in Mecklenburg. Entdecken-erleben-bewahren". De fotocollage met historische kerkgebouwen in Mecklenburg herinnert aan de contacten met de gemeente van Marlow in het oosten van Duitsland. Dit contact ontstond in 1987 op voorstel van het IKV aan de gereformeerde en hervormde kerkeraden in Buitenpost. In de DDR-tijd was een dergelijk contact voor de Oostduitse gemeente zeer inspirerend.
 Naar foto's van de Mariakerk  

 

 
Total visitors: 107,134
Visitors today: 4
Visitors yesterday: 26
Currently online: 1
Total page views: 622,599
Page views of this page: 11,901
counter   Statistics