PKN BUITENPOST

Werkwijze meldpunt

We hebben een meldpunt in het leven geroepen dat bestaat uit drie personen, te weten Jellie Miedema, Roelof van Dam en Gert van Helden. Wanneer u zelf graag een keer bezoek wilt hebben, of aandacht wilt vragen voor iemand anders, dan kunt u dat doorgeven aan een van de vier personen van dit meldpunt. Schroom niet om dan aandacht te vragen, voor uzelf of voor een ander. Geef gerust namen door van mensen waarvan u denkt dat die wel even wat extra aandacht kunnen gebruiken. Liever horen we het een paar keer dan helemaal niet. 

De drie mensen van het meldpunt bekijken dan wie het beste die aandacht kan geven en op welke wijze. Het kan zijn dat een van de predikanten het doet, of de ouderling. Maar het is ook mogelijk dat we een gemeentelid benaderen om namens de kerk een bezoekje te brengen. Omzien naar elkaar doen we samen. Dat is niet alleen de taak van enkele ambtsdragers, maar dat mogen we als gemeente samen doen. Daarbij kan het gebeuren dat u zelf wordt ingeschakeld, in een concrete situatie. Dan is het mooi als je zelf een steentje kunt bijdragen, zonder dat je een functie met nog weer andere verplichtingen en verantwoordelijkheden op je hoeft te nemen.

De leden van het meldpunt zijn: 

Jellie Miedema     Balsem 15               0511-543590            jeltjemiedema@kpnmail.nl
Roelof van Dam   Roggeblom 6           0511-402625           roelof.vandam@hetnet.nl
Gert van Helden  Voorstraat 17          0511-540011           gvanhelden@planet.nl

 

Leden van het meldpunt

Klik op een kleine foto, dan verschijnt een grotere foto!

 


 
Total visitors: 107,134
Visitors today: 4
Visitors yesterday: 26
Currently online: 1
Total page views: 622,597
Page views of this page: 3,916
counter   Statistics