PKN BUITENPOST

Kleine kerkenraad

In de kerkorde staat dat de kerkenraad jaarlijks uit haar midden een moderamen (te vergelijken met een dagelijks bestuur) kiest.
Dat is in Buitenpost ook gebeurd, alleen noemen wij dat niet het moderamen, maar de kleine kerkenraad. In de kleine kerkenraad hebben zitting de voorzitter en scriba van de kerkenraad, de predikanten en de voorzitters van de verschillende ambtsgroepen.

De kleine kerkenraad heeft tot taak het voorbereiden van de vergaderingen van de grote kerkenraad, het uitvoeren van bepaalde besluiten van de kerkenraad en het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die snel moeten worden geregeld.

De kleine kerkenraad bestaat uit 10 leden.
In de rechter kolom ziet u de leden van de kleine kerkenraad. Klik op een kleine foto, dan verschijnt een grote met als onderschrift de functie,  naam, adres, telefoon en emailadres.
De letters - (at) - in de emailadressen vervangen door het teken @ in verband met spam.

De kleine kerkenraad.

Klik op een kleine foto, dan verschijnt een grote met als onderschrift de functie,  naam, adres, telefoon en emailadres.
De letters - (at) - in de emailadressen vervangen door het teken @  in verband met spam.


 
Total visitors: 107,133
Visitors today: 3
Visitors yesterday: 26
Currently online: 1
Total page views: 622,580
Page views of this page: 8,483
counter   Statistics