PKN BUITENPOST

Agenda

Zie ook Activiteiten

zo. 17 dec. : Kruiskerk: Concert Wester-Lauwers Mannenkoor (aanvang: 15.30 uur)

lees meer


do. 21 dec. : Schakel: Kerstviering Schakelkring (aanvang: 16.00 uur)


zo. 24 dec. : Begraafplaats Jeltingalaan: Lichtjesavond (aanvang: 17.00 uur)


Ambtsgroep eredienst


Een eerste introduktie

De ambtsgroep Eredienst richt zich op de vormgeving van een van de kernactiviteiten binnen de kerk: de eredienst. Hierbij zijn we vooral bezig met zaken die “dienstoverstijgend” zijn. Het gaat hierbij om onderwerpen en activiteiten die voor meerdere erediensten betekenis hebben.


Wie

Bij het vormen van de groep is getracht zoveel mogelijk recht te doen aan de samenstelling van de gemeente. Zo is er bijvoorbeeld rekening gehouden met de leeftijden van de leden.


Startpunt

Uitgangspunt voor de ambtsgroep vormt een zo groot mogelijke verscheidenheid aan diensten aan te bieden. De ambtsgroep stelt het rooster van de kerkdiensten in gezamenlijk overleg met de predikanten op. De vraag is: waar besteden we aandacht aan (kinderen: scholendienst, ouderen: dienst in Haersmahiem, Friese dienst….) en hoe vaak doen we dat?


Doen

Is het rooster vastgesteld, dan breekt de volgende fase aan: kerkdiensten invullen. In veel gevallen zal deze invulling vorm gegeven worden door bestaande commissies – denk bijvoorbeeld aan de evangelisatiecommissie of de jeugdkerkcommissie. In andere gevallen kijken we hoe diensten opgezet kunnen worden.

Vernieuwing & afstermming

Bij het uitvoeren van onze taken proberen we ook naar verbeteringen en vernieuwingen binnen de kerkdiensten te kijken. Soms kijken we hierbij de kunst van elkaar af, soms moeten we er wat beter naar kijken. Een aantal actuele vragen zijn: de rol van kinderen/jongeren in de dienst en de invulling van avonddiensten. Veelal veronderstellen dergelijke vragen meer discussie en afstemming, zowel binnen de ambtsgroep en met de gemeente - om zo recht te doen aan een ieders achtergronden en geloofsbeleving. Ook kleinere zaken zijn aan de orde, zoals bijvoorbeeld de samenstelling van afkondigingen.


Aanspreekpunt

De ambtsgroep tracht samen met predikanten en voorbereidingscommissies vorm te geven aan kerkdiensten. Hierbij bouwt zij op de vragen en ideeën van velen. Heeft u ook vragen, opmerkingen of ideeën ten aanzien van opzet en inhoud van de erediensten dan kunt u hiermee bij ons terecht.

Leden AG Eredienst

ds. Roelof van Dam
Roggeblom 6,
tel. 402625

Ds. Gert van Helden
Voorstraat 17,
Tel. 540011

Wim Cnossen (vz)
Poelruit 22,
Tel. 543338

Ype Kroodsma
Kalmoes 4,
Tel. 543767

Ankie Postma
Zegge

Griet Banga
Jeltingalaan

Ambtshalve lid:

Clementia v.d. Heide
Chris Bransma
Mattie v.d. Veen

 

 








































Total visitors: 59,350
Visitors today: 47
Visitors yesterday: 41
Currently online: 1
Total page views: 372,891
Page views of this page: 3,378
counter   Statistics