PKN BUITENPOST

Diakonaat

De ambtsgroep Diaconie (de vroegere armenzorg), vervult binnen de kerk een flink aantal taken, die worden uitgevoerd door een groep van twaalf diakenen.

Algemene taken zijn:
- het dienst doen tijdens de kerkdiensten,
- het lezen van de afkondigingen in de Mariakerk en het collecteren.

Ook bij rouw- en trouwdiensten is de diaconie vertegenwoordigd.
Tevens verzorgt zij de voorbereidingen voor het Heilig Avondmaal en assisteert bij de viering hiervan, zowel in de kerken als in het Haersmahiem.
Daarnaast bezorgen diakenen brood en wijn aan huis bij een aantal gemeenteleden.

De Diaconie verzorgt bovendien de wekelijkse bloemendienst en het versturen van kaartjes naar zieken, het kerkvervoer en de bandrecorderdienst.
Tevens is zij verantwoordelijk voor het contact met de gemeentelijke sociale dienst in het kader van de WMO, het project “ Stille Armoede “ – incidentele financiële steun aan gemeenteleden – en het verjaardagsfonds.

Specifieke jaarlijkse activiteiten zijn de paasgroetenactie, actie schoenendoos, de alleengaandenmiddag in november en de kerstactie: kerstattenties voor het Haersmahiem en voor gemeenteleden in verpleeg- en ziekenhuizen, kerstpakketten en het kerstetentje.

Kortom een scala aan activiteiten.

In de rechter kolom ziet u de leden van de diaconie. Klik op een kleine foto, dan verschijnt een grote met als onderschrift de functie,  naam, adres, telefoon en emailadres.
De letters - (at) - in de emailadressen vervangen door het teken @  in verband met spam.

Dorcas Voedselactie, omdat we om hen geven. 

Zoals elk jaar is de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van Dankdag voor gewas en arbeid. Met de Dorcas Voedselactie worden er producten ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa. Voor mensen die bijvoorbeeld door armoede, leeftijd, ziekte of een beperking niet in staat zijn om dit zelf te kopen. Het helpt hen om de koude wintermaanden door te komen. Daar zijn ze erg blij mee. Het geeft ze hoop te weten dat er mensen om hen geven.

Hieronder een impressie van de actie bij de dankstond in de Kruiskerk

      

 

    

 

 

De diaconie.

Klik op een kleine foto, dan verschijnt een grote met als onderschrift de functie,  naam, adres, telefoon en emailadres.
De letters - (at) - in de emailadressen vervangen door het teken @  in verband met spam.


 
Total visitors: 107,134
Visitors today: 4
Visitors yesterday: 26
Currently online: 1
Total page views: 622,611
Page views of this page: 8,331
counter   Statistics