PKN BUITENPOST

Diakonaat

De ambtsgroep Diaconie (de vroegere armenzorg), vervult binnen de kerk een flink aantal taken, die worden uitgevoerd door een groep van twaalf diakenen.

Algemene taken zijn:
- het dienst doen tijdens de kerkdiensten,
- het lezen van de afkondigingen in de Mariakerk en het collecteren.

Ook bij rouw- en trouwdiensten is de diaconie vertegenwoordigd.
Tevens verzorgt zij de voorbereidingen voor het Heilig Avondmaal en assisteert bij de viering hiervan, zowel in de kerken als in het Haersmahiem.
Daarnaast bezorgen diakenen brood en wijn aan huis bij een aantal gemeenteleden.

De Diaconie verzorgt bovendien de wekelijkse bloemendienst en het versturen van kaartjes naar zieken, het kerkvervoer en de bandrecorderdienst.
Tevens is zij verantwoordelijk voor het contact met de gemeentelijke sociale dienst in het kader van de WMO, het project “ Stille Armoede “ – incidentele financiële steun aan gemeenteleden – en het verjaardagsfonds.

Specifieke jaarlijkse activiteiten zijn de paasgroetenactie, actie schoenendoos, de alleengaandenmiddag in november en de kerstactie: kerstattenties voor het Haersmahiem en voor gemeenteleden in verpleeg- en ziekenhuizen, kerstpakketten en het kerstetentje.

Kortom een scala aan activiteiten.

In de rechter kolom ziet u de leden van de diaconie. Klik op een kleine foto, dan verschijnt een grote met als onderschrift de functie,  naam, adres, telefoon en emailadres.
De letters - (at) - in de emailadressen vervangen door het teken @  in verband met spam.

Diaconie op de kaart

Voedselactie van Dorcas
Ook dit jaar werden er voedselpakketten door de Buitenposter kerken ingezameld in het kader van de Dorcasactie die voor de 22ste keer wordt georganiseerd. De voedselpakketten die naar de alleramsten in Albanië, Modalvië, Oekraïne en Roemenië gaan, bestaan onder meer uit rijst, zonnebloemolie, suiker, jam, groenten in blik, thee en witte of bruine bonen in blik. Dorcas werkt vanuit een christelijk principe dat je je naaste lief hebt en dat laat zien door het geven van goederen of geld aan de allerarmsten in verschillende delen van de wereld. Op dankdag zamelden de diakenen in de Kruiskerk de  door gemeenteleden meegebrachte producten in. In de hal van de kerk stond een stand van de Wereldwinkel waar deze ook konden worden gekocht. Zondag is er ook nog gelegenheid producten mee te nemen naar de Kruiskerk. Hieronder nog wat foto's van de actie.


De diaconie.

Klik op een kleine foto, dan verschijnt een grote met als onderschrift de functie,  naam, adres, telefoon en emailadres.
De letters - (at) - in de emailadressen vervangen door het teken @  in verband met spam.


 
Total visitors: 64,177
Visitors today: 53
Visitors yesterday: 31
Currently online: 2
Total page views: 398,638
Page views of this page: 5,515
counter   Statistics