PKN BUITENPOST

Agenda

Zie ook Activiteiten

zo. 17 dec. : Kruiskerk: Concert Wester-Lauwers Mannenkoor (aanvang: 15.30 uur)

lees meer


do. 21 dec. : Schakel: Kerstviering Schakelkring (aanvang: 16.00 uur)


zo. 24 dec. : Begraafplaats Jeltingalaan: Lichtjesavond (aanvang: 17.00 uur)


De Grote kerkenraad

Het belangrijkste orgaan binnen de gemeente is de kerkenraad.

In de grote kerkenraad, die ca. 5 keer per jaar samenkomt, hebben zitting:
- de leden van de kleine kerkenraad
- de (jeugd)ouderlingen (zie AG Pastoraat)
- de diakenen (zie AG Diaconie)
- de kerkrentmeesters (zie AG kerkrentmeesters)

De kerkenraad is op grond van de kerkorde belast met een aantal taken, waarvan de belangrijkste zijn, het leiding geven aan de opbouw van de gemeente, de zorg voor de dienst van het Woord en sacramenten en de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming.

De kerkenraad wordt bijgestaan door AmbtsGroepen (AG’s) die door de kerkenraad zijn ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad. Onder de ambtsgroepen vallen weer verschillende commissies.

In een schema ziet één en ander er als volgt uit:
Als u klikt op de blokjes, kunt u zien wie er momenteel in de kerkenraad en de verschillende ambtsgroepen zitten.

Infoboekje

De kerkenraad is momenteel bezig het infoboekje te actualiseren. Zodra dit gebeurd is, kunt u het weer downloaden vanaf deze plaats op de website.

 
Total visitors: 59,350
Visitors today: 47
Visitors yesterday: 41
Currently online: 1
Total page views: 372,907
Page views of this page: 8,832
counter   Statistics