PKN BUITENPOST

De Grote kerkenraad

Het belangrijkste orgaan binnen de gemeente is de kerkenraad.

In de grote kerkenraad, die ca. 5 keer per jaar samenkomt, hebben zitting:
- de leden van de kleine kerkenraad
- de (jeugd)ouderlingen (zie AG Pastoraat)
- de diakenen (zie AG Diaconie)
- de kerkrentmeesters (zie AG kerkrentmeesters)

De kerkenraad is op grond van de kerkorde belast met een aantal taken, waarvan de belangrijkste zijn, het leiding geven aan de opbouw van de gemeente, de zorg voor de dienst van het Woord en sacramenten en de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming.

De kerkenraad wordt bijgestaan door AmbtsGroepen (AG’s) die door de kerkenraad zijn ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad. Onder de ambtsgroepen vallen weer verschillende commissies.

In een schema ziet één en ander er als volgt uit:
Als u klikt op de blokjes, kunt u zien wie er momenteel in de kerkenraad en de verschillende ambtsgroepen zitten.

Infoboekje

De kerkenraad is heeft een boekje met veel informatie over onze gemeente. Het infoboekje is op aanvraag verkrijgbaar bij de scriba.

 
Total visitors: 105,646
Visitors today: 3
Visitors yesterday: 22
Currently online: 3
Total page views: 614,949
Page views of this page: 14,348
counter   Statistics