PKN BUITENPOST

Agenda

Zie ook Activiteiten

zo. 22 juli: Haersmahiem: Zondagavondzang (aanvang: 19.00 uur)


vr. 27 juli: Kruiskerk: Start Kunst in de kerk (aanvang: 19.00 uur)

lees meer


do. 6 sept. : Schakel: Informatieavond Werkgroep Gebouwen voor 65+ gemeenteleden (aanvang: 20.00 uur)

Gemeenteleden in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder worden uitgenodigd voor deze avond/

Vierjarigen speciaal welkom
Zondag 30 oktober heet Kindernevendienst de 4-jarigen speciaal welkom. Ze zijn allen persoonlijk uitgenodigd. Er is voor hen een speciale kindernevendienst voorbereid met een mooi verhaal. Er zal ook worden gezongen. Dit wordt begeleid door gitaar en er wordt een leuk knutselwerkje gemaakt. Tijdens de collecte komen de kinderen allemaal de kerk binnen. Ze kunnen zo hun knutselwerkje laten zien. 

Leiding kindernevendienst,
Dineke de Haan en Leentje Steringa 

 


Werkgroep kindernevendienst

De werkgroep voor de kindernevendienst bestaat uit:

  • Antje Hania, voorzitter, jacob.walda(at)hetnet.nl, tel. 543334
  • Margo Eisinga, margo-eisinga(at)outlook.com, tel. 705334 (tot april met zwangerschapsverlof)
  • Joukje Wolthuizen, j.wolthuizen1(at)chello.nl, tel. 541739

 

Advent en Kerst

De kindernevendienst maakt in de weken van Advent en Kerst gebruik van een project. Dat project verbindt de diensten met elkaar.
Het wordt afgesloten met een kerstspel, dat uitgevoerd wordt door kinderen in de Kerstmorgendienst in de Kruiskerk. Deze kerstspelen zijn hier in Buitenpost zelf ontwikkeld.

De eerste drie kerstspelen zijn gebundeld in een boekje dat in 2007 is verschenen bij uitgeverij Narratio onder de titel ‘Kerst spelen’ ,
ISBN 978 90 5263 820 1.

Het boekje is te bestellen via de boekhandel, maar ook verkrijgbaar via Joukje Wolthuizen, 0511-541739 en via ds. Gert van Helden,
0511-540011;   email: gvanhelden(at)planet.nl

 
Total visitors: 66,643
Visitors today: 8
Visitors yesterday: 24
Currently online: 2
Total page views: 411,923
Page views of this page: 3,840
counter   Statistics