PKN BUITENPOST

Jeugdpagina

jeugdpagina

Spaartoren voor kindercollecte
Vanuit de kindernevendienstcommissie was er al enige tijd de behoefte om de collecte voor de kinderen concreter te maken. Kinderen geven wel geld tijdens de kerkdienst, maar hebben zelf meestal geen idee waar dat geld voor bedoeld is. We wilden dat kinderen meer bewust en betrokken waren bij het inzamelingsdoel en wilden dat doen, door ons te verbinden aan een project.

Het project waarvoor gekozen is, is de Siloam village. Siloam village is een christelijk vormings- en herstellingsoord op Curacao. Hier worden kinderen opgevangen die niet meer in het ziekenhuis kunnen zijn omdat genezing niet meer mogelijk is en omdat een te langdurige behandeling in het ziekenhuis nodig is. Maar ook kinderen die (even) niet thuis kunnen zijn omdat het gezin overbelast dreigt te raken of nog niet toegerust is om de zorg te geven. Een van de kinderen van Siloam komt regelmatig naar een gezin in Buitenpost om in het UMCG operaties te ondergaan. Dat maakt de verbintenis met Buitenpost nog sterker. Meer informatie is te vinden op www.siloamvillage.org.
De situatie van de kinderen van Siloam is voor onze kinderen heel concreet en iets waar ze goed een voorstelling van kunnen maken. Daarom vinden we dit een heel goed project. Iedere maand wordt er bij de kinderen gecollecteerd voor Siloam. Dat wordt gedaan door middel van een ‘Spaartoren’. Door Henk Douma is een fantastische toren gemaakt waar het collectegeld in kan. Elke keer dat er een muntstuk in wordt gegooid hoor je een belletje. Dit is voor kinderen heel erg leuk, maar in de dienst van 6 januari bleek al, dat volwassenen het ook erg leuk vinden. Misschien hebt u de Spaartoren in de dienst gezien en anders misschien in de hal van de Kruiskerk.
Iedere maand mogen de kinderen bij de start van de kindernevendienst naar voren komen om hun collectegeld in de Spaartoren te doen. We hopen zo dat er bewust gegeven wordt en dat we veel geld inzamelen voor een fantastisch doel.
 
                                   

 

Foto's van Opstapdienst 2019 (klik op foto voor vergroting)


Pagina: 
 
Total visitors: 107,133
Visitors today: 3
Visitors yesterday: 26
Currently online: 1
Total page views: 622,592
Page views of this page: 19,140
counter   Statistics