PKN BUITENPOST

Agenda

Zie ook Activiteiten

za. 29 febr. : Schakel: Pannenkoeken eten voor Stichting Toneel & Muziek (aanvang: 17.30 uur)

Aanvullend bingo!

wo. 4 mrt. : Schakel: Leerhuis In Exodus lezen (aanvang: 19.45 uur)


do. 5 mrt. : Schakel: Creatief café (aanvang: 13.30 uur)


Beleidsplannen

In het najaar van 1989 besloot de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Buitenpost mee te doen aan een project van de Provinciale Commissie Toerusting en Vorming dat beoogde in de ring Buitenpost per gemeente een beleidsplan te maken.

Na het gereedkomen is het plan verschillende malen geactualiseerd. Het uiteindelijke plan ligt ten grondslag aan het beleidsplan van de Protestantse Gemeente van Buitenpost. Daarnaast is er een plaatselijke regeling die momenteel wordt herzien.

We hopen dat het beleidsplan en de regeling (die zodra deze geactualiseerd is weer op de website komt) bijdragen aan de kwaliteit van gemeente zijn in Buitenpost.

Download Beleidsplan 2015-2019

 
Total visitors: 85,640
Visitors today: 28
Visitors yesterday: 32
Currently online: 2
Total page views: 507,787
Page views of this page: 6,850
counter   Statistics