PKN BUITENPOST

Beleidsplannen

In het najaar van 1989 besloot de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Buitenpost mee te doen aan een project van de Provinciale Commissie Toerusting en Vorming dat beoogde in de ring Buitenpost per gemeente een beleidsplan te maken.

Na het gereedkomen is het plan verschillende malen geactualiseerd. Het uiteindelijke plan ligt ten grondslag aan het beleidsplan van de Protestantse Gemeente van Buitenpost. Daarnaast is er een plaatselijke regeling die momenteel wordt herzien.

We hopen dat het beleidsplan en de regeling (die zodra deze geactualiseerd is weer op de website komt) bijdragen aan de kwaliteit van gemeente zijn in Buitenpost.

www.pknbuitenpost.nl/media/pdf/Beleidsplan_2020-2024.docx

 
Total visitors: 107,133
Visitors today: 3
Visitors yesterday: 26
Currently online: 5
Total page views: 622,589
Page views of this page: 8,016
counter   Statistics